Literature Budidaya Tanaman

From BASAsulselWiki
20220810T074234419Z581903.jpg
Photo source
Author(s)
Reference


Add your comment
BASAsulselWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Indonesian

"-Saya akan melestarikan budidaya tanaman Yang ada di daerah saya, bagaimana caranya yaltu dengan memberikan modal kepada masyarakat yang ingin membudidayakan tanamannya, bisa sebagai modal untuk membeli benih dan pupuk serta peralatan lainnya. Saya juga akan membentuk suatu organisasi di masyarakat yang dapat memajukan dan memperkenalkan budidaya tanaman seperti tanaman bunga. Sekarang lagi bnyak masyarakat yg menanam bunga disamping bisa untuk dijual jg bisa untuk ditanam di rumah sendiri."

In Makassar

-Inakke eroka antuliangi siagang ampakalompoi anjo nikanayya lamung-lamungan niaka ripa'rasangangku. Tekamma carana salah se'renna iyami antu punna nia modalakku kusarei anjo masaraka' niaka ripa'rasangangku untuk ampakalompoi lamung-lamunga, Sollanna nia napaballi bine iyareka bibit siagang pupuk iyareka pakakasa untuk a'lamung-lamung battuangkana tenayya modala'na atau kuranga modala'na nisarei bantuan modala'. Kammayya tompa nikanayya organisasi atau tampa' akumpulu asse're-se're parallui nipare sollanna akkullei tau assamaturu' siagang assibantu-bantu antuliangi ampakalompoi anjo nikanayya lamung-lamung. Salase'renna anjo lamung-lamung akkullea nipakalompo iyami antu a'lamung bunga-bunga. Kamma -kamma anne samaraki sedeka anjo nikanayya a'lamung bunga-bunga. Jai kamma-kamma anne tau a'lamung iyareka ammarakai bunga-bunga kaakkule tongi nibalukang mange ritaua siagang akkullei niparakai riballatta.